zalim zamana

Dunya badhi zalim hai dusro ko pareshan dekhkar khoob hansti hai
0